Hỏi ở bất cứ nơi nào bạn muốn biết ?

Chọn một nơi, địa điểm, vị trí mà bạn quan tâm gửi cho anh em nhờ trợ giúp

Hỏi bất cứ cái gì bạn nhìn thấy?

Chụp một hình mà bạn thắc mắc gửi cho anh em nhờ trợ giúp

Luôn cập nhật thông tin xung quanh bạn

Cuộn theo bảng tin để cập nhật thông tin từ anh em. Cảm ơn là thể hiện sự quan tâm, Trả lời thể hiện sự chia sẻ , Lan toả thể hiện sự yêu thương

Hãy là một anh em tốt

Giúp đỡ mọi người là một niềm vui, có thêm anh em tốt là niềm hạnh phúc!

Xây dựng cộng đồng chân thành

Mọi người vì anh em , anh em vì mọi người hãy chân thành , lịch sự và tử tế

Không bị bỏ lại phía sau

Cho dù là một câu hỏi đơn giản hay là sự chia sẻ tế nhị, đó cũng là giúp mọi người tiến lên phía trước

Giữ an toàn và riêng tư

Hỏi và trả lời mà không chia sẻ chi tiết quyền riêng tư của bạn

“ Anh em bốn bể là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em “