Các dịch vụ tiện ích gần bên bạn

Chọn một nơi, địa điểm mà bạn cần thông tin anh em sẽ giúp

Tiện lợi và nhanh chóng

Anh em sẽ giúp bạn ngay lập tức

Cập nhật cuộc sống xung quanh bạn

Anh em luôn bên bạn khi cần

Hãy là một anh em tốt

Giúp đỡ mọi người là một niềm vui, có thêm anh em tốt là niềm hạnh phúc!

Xây dựng cộng đồng chân thành

Mọi người vì anh em , anh em vì mọi người hãy chân thành , lịch sự và tử tế

Không bị bỏ lại phía sau

Cho đi là cách giúp mọi người tiến lên phía trước

Giữ an toàn và riêng tư

Tôn trọng lẫn nhau để cảm nhận yêu thương

“ Anh em bốn bể là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em “